Lompat ke isi utama

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

Doa dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 merupakan roh dalam peringatan hari pahlawan. Doa-doa dibawah ini ada dalam Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021. Peringatan Hari Pahlawan adalah sebuah peringatan dan perayaan yang memang seharushnya khusyuk dan dipenuhi dengan suasana kebatinan untuk menghormati para pahlawan.

Adapun rakyat Indonesia yang sangat majemuk dalam suku, dan agama. Maka Doa-doa yang dilantunkan pun menurut agama dan kepercayaan yang dianut warga Indonesia. Sehingga ada doa dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain sebagainya yang diyakini untuk memberikan pujian dan doa kepada para pahlawan. Baik di saat upacara maupun di saat ziarah nasional.

Doa-doa untuk Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 dibawah ini selain ada dalam Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 pun merupakan rilis resmi dari Kementerian Agama. Berikut adalah doa-doa untuk memperingati Harwan 2021 :

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

DOA ZIARAH NASIONAL TANGGAL 10 NOVEMBER 2021
DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung,

Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu,atasizin dan perkenan-Mu, pada hariini kami hadir dalam acara Ziarah Nasional di Makam Para Pahlawan Kusuma Bangsa kami, Dengan menengadahkan tangan dan wajah, kami bersimpuh di hadapan ke-Agungan-Mu, seraya melangitkan harapan dan doa-doa tulus untuk arwah para pahlawan kami, semoga Engkau melapangkan dan menerangi kuburan mereka dengan cahaya rahmat dan ampunan-Mu. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu dan karuniakanlah surga bagi mereka, surga yang penuh dengan kenikmatan dan keridaan-Mu.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang,

Kami mohon karunia-Mu yang teramat luas, mengiringi langkah dan perjuangan bangsa kami, sebagai wujud terkabulnya cita luhur dan doa tulus dari para pahlawan kami. Semoga bangsa kami memperoleh kemajuan dan kegemilangan dari semua aspek kehidupan dan hantarkanlah bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau ridhai dengan uluran tangan Maha-Pengasih dan Maha Penyayang-Mu. Anugerahkan pula bangsa kami kemampuan menyukuri semua rahmat dan karunia-Mu. Hantarkan bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,

Anugerahkan spirit kejuangan dan keteladanan para pahlawan, sebagai modal kami membangun dan merawat bangsa kami. Perkokohlah persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri kami, suburkanlah cinta tanah air, tenggang rasa dan semangat persaudaraan, gotong royong antar sesama kami. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan,serta jauhkan diri kami dari kesombongan dan perilaku yang tercela.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk,

Sadarkan hati kami sebagai generasi penerus, bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir bathin dibawah maghfirah dan rahmat-Mu.

Ya Allah, jadikanlah Peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami.

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

DOA PADA UPACARA BENDERA
DI INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
TANGGAL 10 NOVEMBER 2021

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih

Di pagi hari yang penuh khidmatini, di hadapan Kemaha-Agungan-Mu kami bersimpuh, seraya menengadahkan tangan dan wajah kami kehadirat-Mu, mempersembahkan puja dan puji syukur, atas karunia, terlaksananya upacara Memperingati Hari Pahlawan, LO November 2021 ini, sungguh kami melangitkan doa dan harapan, semoga Engkau meridhai dan memberkahi upacara inidan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami.

YA Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana

Kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka, mengorbakan harta benda serta jiwa dan raga, demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahata perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, masukkanlah mereka ke surga-Mu.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Menunjuki

Karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu, anugerahkanlah kami kecerdasan kekuatan dan keberdayaan, untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita kami. Anugerahkan pula kemampuan mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami, menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa

Janganlah Engkau meninggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan diri kami walau sedetikpun. Sertailah kami dalam semua aktivitas keseharian kami dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian kami. Hindarkanlah kamidari bersikap dan berperilaku tercela, menyelisihi janji dan melanggar ajaran agama-Mu, yang menjauhkan kami dari ridha-Mu.Tumbuh suburkanlah tenggang rasa dan solidaritas antar sesama kami dan teguhkantah rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat bangsa kami, serta mantapkan tekad kami, untuk membangun negara dan bangsa kami.

Ya Allah ya ‘Afuww ya Ghaffar,

Maafkan dan ampunilah kami, orangtua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu.

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021

DOA MENURUT AGAMA KRISTEN
PADA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2021

Ya Tuban Yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami naikan syukur dan pujian atas kemurahan-Mu yang agung bagi kami: pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa kami. Kami berterima kasih atas segala kebaikan dan rahmat yang kami terima dalam sejarah hidup berbangsa dan bemegara kami dengan segala dinamika yang dihadapi. Kami percaya, bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, kemarin, hari ini dan selama-lamanya.

Pada momentum Perayaan Hari Pahlawan saat ini, kami berdoa kiranya Engkau memberikami hikmat dan kebijaksanaan untuk memaknai arti menjadi pahlawan di masa kini. Bahwa kami mesti bukan hanya hidup bagi diri kami sendiri, melainkan turut peduli dan mengasihi sesama kami bahkan alam ciptaan-Mu. Bahwa kami mesti saling berbagi solidaritas dan empati di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi Covid-19 yangterjadi di persada negeri kami. Kiranya kami tetap saling berbagi harapan dan optimisme, bahwa Engkau tidak akan menguji kami melampaui batas kemampuan kami,

Ya Tuhan yang Penuh Kasih, berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya, pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota agar saling bersinergi mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa dengan persatuan dan kesatuan kami dapat menghadapi masalah apapun. Dengan rasa memiliki dan bangga sebagai sesama warga bangsa, kami akan memberi yang terbaik bagi kemajuan bangsa kami.

Di tengah dunia yang kian global saat ini, mampukan kami untuk terus meningkatkan kesadaran bangsa kami, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia unggul yang mampu bersaing di aras regional maupun global, turut berkontribusi bagi perdamaian dunia dan penciptaan hidup bersama di bumi sebagai rumah bersama yang nyaman bagi semua.

Terpujilah Engkau Ya Tuhan. Terima kasih Ya Tuhan, sebab bersama Engkau kami akan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Kami menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang penuh dedikasi, saling peduli dan saling berbagi kebaikan dengan sesama kami melintasi batas suku, ras, agama dan perbedaan lainnya.

Inilah doa dan syukur kami Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil bermohon: Kiranya kasih dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus senantiasa menyertai bangsa dan negara kami serta dunia ini, Amin.

DOA SECARA KATOLIK
UPACARA HARI PAHLAWAN NASIONAL
10 NOVEMBER 2021

Cara katolik dimulai dengan tanda salib.

(+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.

Allah, Bapa kami di surga

Tak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadaMu atas berkat nan melimpah yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini, dalam acara hari Pahlawan Nasional ini, kami menghaturkan syukur kepada-Mu karena Engkau menganugerahkan kepada kami para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan yang boleh kami nikmati saat ini.

Kami menyadari bahwa pengorbanan para pahlawan bangsa tidak boleh disia-siakan. Biarlah api perjuangan mereka tetap menyala di dalam hati kami, agar setiap karya dan karsa kami senantiasa ditujukan bagi kemajuan negeri yang tercinta ini. Semoga pengorbanan mereka selalu menginspirasi kami dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Allah, Tabib Agung kami,

Pada kesempatan berahmat ini, kami juga memanjatkan doabagi negeri kami yang selama hampir dua tahun ini dilanda wabah Covid-19. Kami mohon hadir dan jamahlah negeri ini agar segera pulih dan bangkit dari berbagai macam krisis yang ditimbulkan oleh wabah ini. Mampukanlah kami untuk bekerjasama dan bahu membahu menghadapi situasi yang sulit ini. Hanya kepada-Mu kami berserah.

Anugerahkanlah Roh Kebijaksanaan atas para pemimpin bangsa agar dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang adil dan merakyat di tengah pandemi ini. Semoga mereka boleh menjadi perpanjangan berkat-Mu lewat pelayanan mereka.

Tuhan, Allah kami

Tidak lupa kami berdoa bagi kaum muda generasi penerus bangsa. Anugerahkanlah mereka jiwa patriotisme, dan nasionalisme. Biarlah semangat juang para pahlawan menjadi inspirasi dalam mengisi hari-hari hidup mereka. Semoga generasi muda dapat menjadi garam dan terang yang membawa perubahan bagi bangsa kami ini.

Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk para pahlawan yang telah gugur. Anugerahkanlah istirahat kekal kepada mereka dan perkenankanlah ingatan atas jasa dan perjuangan mereka menjadi semangat membara bagi kami untuk membangun negeri tercinta menuju Indonesia maju, adil dan sejahtera. Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin

(+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.

DOA UPACARA BENDERA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
TANGGAL 10 NOPEMBER 2021
MENURUT AGAMA HINDU

Om Swastyastu,
Om Awignam Astu Namo Sidham,
Om Ung Rah Pat Astra Ya Namah,
Om Atma Tat Twatma Sudhayamam Swaha,
Om Sri Pasupata Ya Hum Pat,
Om Sriyam bhawantu, Sukham bhawantu, Purnam bhawantu,

“Om Siwa Nirmalam Tang Guhyam,
Siwa Tattwa Parayanah
Siwa sya Parama Suksma,
Siwa, Siwa, Siwa Sampurna Ya Namah Swaha

Om Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa, saksi agung jagat raya dikala siang maupun malam. Pada hari ini kami berkumpul bersama seraya memanjatkan doa, memohon ampun dan lindungan-Mu dalam acara memperingati Hari Pahlawan, semoga acara ini berjalan dengan baik dan penuh hikmad.

Om Hyang Widhi, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, hamba memuja-Mu, engkau bersemayam didalam hati setiap insan sebagai Paramatma, yang selalu memberi jalan terbaik bagi para pahlawan yang telah gugur dalam membela Bangsa dan Negara, Berikaniah tempat di alam Brahman sesuai dengan karma baiknya.

Om Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Pemurah, Sinarilah kami bahwa kemerdekaan yang kami nikmati sampai sekarang adalah hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang terang,

jalan yang telah ditempuh oleh para pejuang kami dan berilah kami anugrah-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu kami dalam melanjutkan pembangunan Bangsa dan Negara.

Om Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Pengampun, kami sadari sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekeliruan dan kesaiahan, untuk itu ampunilah segala dosa dari pikiran, perkataan dan perbuatan kami serta tuntunlah kami kejalan yang benar.

Om Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Sempurna, kami yakin engkau mendengarkan doa kami, karena kami ada dalam kehidupan-Mu.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

DOA ZIARAH NASIONAL
TANGGAL 10 NOPEMBER 2021
DITAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA
MENURUT AGAMA HINDU

Om Swastyastu.
Om Awignam Astu Namo Sidham,
Om Ung Rah Pat Astra Ya Namah,
Om Atma Tat Twatma Sudhayamam Swaha,
Om Sri Pasupata Ya Hum Pat,
Om Sriyam bhawantu,Sukham bhawantu, Purnam bhawantu,

Om Parama Siva Tangguhyam Siwa Tattwa.
Parayanah Siwa Tangguhyam,
Parayanah Sivasya Pranato Nityam
Candisayo Namah Stute
Om Ksamantu Svargantu Maksantu Namah Swada,
Om Ksama Sampurna Ya Namah Swada.

Om Brahma Prajapati Srestah
Swayambu Waradam Guru
Padma Yoni Catur Waktra
Brahma Sakhayam Murcyate
Om Hrang Hring Sah Brahma Prajapati Ya Namah Swaha
Om Santih, Santih, Santih, Om

Om Hyang Widhi, Selaku Parama Siwa Yang Maha Gaib, Siwa yang merupakan hakikat pelebur dan kembalinya segala sesuatu yang kekal abadi, kehadapan-Mu, kami selalu menyembah, karena kepada-Mu akhir dan kembalinya seluruh makhluk. Om Hyang Widhi, Ampuni dan limpahkanlah kesempurnaan arwah para pahlawan kami, Semoga damai, damai dan damai yang abadi.

Om Hyang Widhi yang maha bijaksana dan maha pemurah, kami memohon kehadapan hyang widhi, anugrahkanlah pahala yang setimpal atas pengabdian dan pengorbanan para pahlawan kesatria kusuma bangsa, yang telah gugur di medan juang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta limpahkanlah jiwa patriotisme dan semangat berkorban dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan kepada pemimpin serta seluruh komponen bangsa kami untuk dapat metanjutkan cita cita perjuangan para pendahulu kami ,agar menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtra.

Om Hyang Widhi, yang maha sempurna dan maha pengampun, semoga Hyang Widhi berkenan mengampuni segala dosa dan kepapaan kami.

Om swargantu pitaro dewah, swargantu pitaro ganam, swargantu sarwa pitaro, sarwa ya namah swaha

Om ksama sampurna ya namah

Om santih, santih, santih om

DOA SECARA AGAMA BUDDHA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
10 NOVEMBER 2021

NAMO BUDDHAYA,

Terpujilah Sang Bhagava, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna;

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna dan para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva karena berkahNya berupa kesehatan sehingga kita dapat memperingati Hari Pahlawan Tahun 2021 yang mengambil tema “Pahlawanku Inspirasiku”.

Memperingati Hari Pahlawan dapat sebagai refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan para pahlawan bangsa untuk mewujudkan masyarakatadil dan sejahtera sebagaicita-cita perjuangannya. Kami menyadari bahwa pembangunan bangsa Indonesia belum selesai, oleh karena itu, melalui peringatan hari Pahlawan ini, dapat menginspirasi kami, bertekad untuk membangun bangsa dan menyatukan diri demi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Berbekal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,kita satukan langkah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini.

Semoga bangsa dan Negara Indonesia senantiasa damai dan sejahtera dan para pemimpin bangsa Indonesia selalu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, jujur, adil, serta mampu menegakkan hukum. Semoga bangsa Indonesia terbebas dari bencana dan mara bahaya dan dijauhkan dari hal-hal yang kurang menguntungkan.

Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga utuh selama-lamanya, semoga para Pahlawan bangsa yang telah gugur dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat tempat di sisiNya.

Semoga kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian senantiasa melimpah kepada bangsa Indonesia dan para pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menjalankan tugas negara dengan baik.

Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi anda
Dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma dan Sangha
Semoga kesejahteraan ada pada anda

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia
Sadhu... Sadhu... Sadhu...

DOA AGAMA KHONGHUCU
DALAM RANGKA ZIARAH NASIONAL
PADA HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2021

Xian Yao Yi De,
Xian Yao Yi De,
Xian Yao Yi De,
Wei De Dong Tian,
Fei Tian Si Wo,
Xian Yao Yi De.

Kehadirat Huang Tian Shangdi Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi, Maha Mulia, di dalam bimbingan Yang Mulia Nabi Agung Kongzi, dan para Shenming, serta restu segenap leluhur.

Qinzai.

Xie Tian Zhi En.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Huang Tian (Tuhan Yang Maha Esa). Atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat melaksanakan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata Jakarta.

Sebagai generasi penerus bangsa, kami mohon rahmat Tian untuk memberikan kekuatan kepada kami dalam meneladani sikap dan perilaku para pahlawan serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karuniakanlah pada kami sifat-sifat para pahlawan yang berperi cinta kasih (ren), menjunjung tinggi kebenaran(yi), bersikap susila (Ji), bertindak bijaksana (zhi), dan dapat dipercaya (xin)bagi setiap umat manusia di dunia.

Huangtian Shangdi, Khalik Semesta Alam.

Semoga Tian memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk meneruskan keteladanan dan perjuangan para pahlawan dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat serta bermartabat. Dalam kesempatan ini kami juga memohon kepada-Mu untuk membebaskan bangsa ini dari pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pada kesempatan ini, kami juga berdoa kepada Huang Tian untuk para pemimpin kami. Semoga para pemimpin bangsa ini senantiasa dikaruniai rahmat, bimbingan, keteguhan iman, dan kecerahan batin. Mudah-mudahan para pemimpin kami diberikan kekuatan dan kemampuan dalam memimpin rakyat Indonesia untuk terus bekerja dan berjuang menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan moderat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Qinzai.

Tuhan, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Huang Tian, sesal penyalahan kepada sesama. Teguhkan hati kami untuk terus belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus meningkat menuju tempat yang tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai hidup kami kini, nanti, dan selama-lamanya.

Maha Besar Huang Tian, Khalik semesta Alam,
Senantiasa melindungi kebajikan.

Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De,
Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De,
Shanzai.

Category